Yeni Projeler

Esenler İlçesi

Nene hatun mahallesi, 143. sokak, No:14'deki, 1176 ada, 18 parseldeki, 240 m2'deki, %68'i Ali Bulgurcu'ya, geri kalanı ise komşularına ait olan arsada, kat karşılığı anlaşma sağlanmış olup 30/01/2014 tarih ve Gaziosmanpaşa 4 noterliğinde sözleşmeler imzalanmış, proje çizimi devam edip 3 ay içerisinde ruhsatımızı alıp yapıma başlayacağız.

Takribi 12 adet konut inşaatı olup, 1500 m2 inşaat alanını kapsayacak, yapım süresi ise 12 ay olarak planlanmıştır. Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü 26/11/2013 tarih, 16585 sayılı yazı ile üzerindeki, bina riskli yapı olarak raporlandırılıp, tapu dairesi ve belediyeye şerh yazı ve sürece başlanılmıştır. Proje, belediye tarafından onaylandıktan sonra ruhsat alındığında satişlarımıza başlanacaktır.

Esenler ilçesi, Nene Hatun Mahallesi, Horosan Caddesindeki 1182 ada 3 parsel 300 m2 arsa üzerindeki binaların, kentsel dönüşüm programına uygun performans testi yapılıp, bitirilip, %45'i satın alınmış geri kalan hissedarların çoğu ile sözleşme yapılmış, kalan hissedarlar ile görüşmeler bitme aşamasına gelmiş olup, 17 dairelik toplam 2500 m2 inşaat kullanım alanı olan projemize 2015 yılı içerisinde başlamayı hedefliyoruz.

Esenler İlçesi (Horasan Caddesi)

Horasan caddesi, No:49 ve 125. sokak, No:3 ile No:5'deki, içerisinde 3 eski merkuf bina, 245DT3C pafta, 1182 ada, 3 parseldeki 300 m2 arsanın, %45 satın alınmış, 2010-2011-2012 yine 2011 ve 2014 tarih Antalya ve esenler noterlerinden %72 ye kadarki hisse tamamlama işlemleri bitirilip resmi sözleşmeleri tamamlandi. Yine 25/12/2013 tarih başvurumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 02/01/2014 yazısı ile arsa üzerindeki binaların risk analız sonuçları riskli yapı olarak belirlenmiş tapu dairesine bütün hisselere bu doğrultudaşerh konulmuştur. Geri kalan %28 hisse sahipleri Çelik ailesi ile de sözleşmeler bitirilip, inşaata 2014 yılı içerisinde başlanıp, 2015 te bitirilmesi planlamaktayiz.

Genko Yapı İnşaati kat karşığı kısmı veya tamamı yaptığı parsellerde karşı tarafı iş ortağı olarak kabul eder, maksimum değerlerde hakkaniyeti ve iş ortaklarınının menfaatlerini gözetir, bu paylaşımıda kazan kazan prensibi ile taçlandırır, mutlu, güvenilir, sözünde durmanın huzuru ile iş yapar.

Detaylı bilgi, alım-satım, kat karşılığı, kentsel dönüşüm ve benzeri gibi proje teklifleriniz için iletişime geçebilirsiniz.